Múscraí fagtha in áit na leathphingine ag an Aire Hogan

Tá idir fearg is díomá ar ghrúpaí pobail is gnóanna i Múscraí tar éis gur tugadh le fios an deontas ó chiste Leader atá ceadaithe don cheantar Gaeltachta tar éis gur dhein an Roinn Comhshaoil ‘athbhreithniú ar an gciste ó thús na bliana seo. Tugadh le fios do Chomhphairtíocht Forbartha Iarthar Chorcaí, atá ag déanamh riar ar Mhúscraí ó chliseadh MFG, nach raibh ach €245,697 sa phota don Ghaeltacht seo.

Tuigimíd ón gComhphairtíócht gur ar bhonn daonra a deineadh an daileadh ar an airgead a bhí luaite le MFG sarar chlis sé ar na Gaeltachtaí ar fad. Tá ar an gcomhphairtíocht riar a dhéanamh le sean thionscnaimh MFG, tograí nua agus riarachán ón allúntas suarach sin. Is léir nach leor é.

“Tá sé deacair glacadh leis an gcinneadh seo ón Roinn – is cosúil go bhfuil an Rialtas anois ag iarraidh pionós a ghearradh ar Mhúscraí agus na Gaeltachtaí eile mar gheall ar easpa daonra.” arsa Concubhar Ó Liatháin, Bainisteoir, Comharchumann Forbartha Mhúscraí.

“Nuair a chuimhníonn tú gurb é aidhm chiste LEADER athghiniúint na tuaithe agus malairt shlí beatha a éascú agus a thacú ann le go mbeadh daoine ábalta bheith beo fán dtuath, is cinneadh é seo a théann glan in aghaidh an spioraid sin. Conas is féidir bheith ag rá ar láimh amháin go bhfuil an Rialtas ag iarraidh pobal na tuaithe a chaomhnú agus a chosaint agus sa chéad anál eile critéir ‘dlús daonra’ a cheangal le daileadh an chiste chun é seo a bhaint amach?”

Anuas ar an mhasla sin, is é seo an dara uair atá pobail na Gaeltachta ligthe síos ag an Rialtas i dtaca le Leader. Nuair a cuireadh deireadh le MFG i 2011, bhí fanacht fada ann sara raibh na pobail ábalta cur isteach ar dheontais arís. Chaith siad go leor airgid ag ullmhú iarratais casta. Bhí orainn taillí a dhíol le h-innealtóirí agus go leor daoine gairmiúla eile le cabhrú linn dul i ngleic leis an bproiseas ‘e-tendering’. Tugadh le fios dúinn ná raibh aon chúis go dteipfeadh ar ár n-iarratas ach ansan d’athraíodh na rialacha arís agus mar thoradh ar an gcinneadh a lean an athbhreithniú a bhí ar bun ag an Roinn ó mhí Eanáir, tá go leor grúpaí pobail fagtha in áít na leathphingine agus iad tar éis go leor airgid a íoc amach ar an dtuiscint go mbeadh tacaíocht le fáil ag an dtionscnamh. Tionsnaimh iad seo a bheadh ar leas an phobail, ag líonadh bearnaí ná raibh an Rialtas lárnach sásta líonadh.

Beimíd ag lorg soiléiriú ó Chomhphairtíocht Iarthar Chorcaí agus ón Roinn cad é atá i gceist a dhéanamh anois le cinntiú nach saothar in aisce a bheith ag cur isteach ar mhaoiniú ó chistí ar nós LEADER do ghrúpaí pobail agus eile anseo i Múscraí.

Tuilleadh eolais: Concubhar Ó Liatháín: 085 8130777

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized

Clár lán don bhFleadh Cheoil

Beidh súil le go leor iomaitheoirí óga i measc an slua a bheidh ag freastal ar an bhFleadh Cheoil atá á reachtáíl ag Craobh Laictín CCÉ i mBaile Mhúirne ag an deireadh seachtaine.

Beidh súil le go leor iomaitheoirí óga i measc an slua a bheidh ag freastal ar an bhFleadh Cheoil atá á reachtáíl ag Craobh Laictín CCÉ i mBaile Mhúirne ag an deireadh seachtaine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá clár lán d’imeachtaí cheolmhara eagraithe ag Craobh Laictín de Chomhaltas CheoltóirÍ Éireann d’Fhleadh Cheoil Chorcaí a bheidh ar bun i mBaile Mhúirne idir 9-12 Bealtaine, an deireadh seachtaine seo chugainn. Bhí réamhbhlaiseadh againn den cheiliúradh in Ostán Ghobnatan Dé hAoine seo chaite nuair a reachtáladh ‘Failtiú na Fleidhe” ann. Is féidir físeán d’amhrán nua-chumtha ó Sheán Ó Múineacháin, Cathaoirleach Choiste Eagraithe na Fleidhe agus file iomráiteach a fheiscint anseo agus é á chanadh ag cantóirí óga Aisling Gheal a fheiscint anseo.


Déardaoin 9ú Bealtaine
8.30pm: San Ionad Cultúrtha
Ceolchoirm le Dónal Lunny, Zoe Conway agus Máirtín O’Connor.

Aoine 10ú Bealtaine
8.30pm: In Óstán Ghobnatan
Oscailt oifigiúil na Fleidhe le Conchur Mac Cárthaigh, Cathaoirleach Bhord an Chontae Comhaltas Ceoltóirí Éireann.
Aoichainteoir: An Seanadóir Labhras Ó Murchú, Ardstiúrthóir C.C.É. 9.30pm: Sa Mhuileann
Club na nAmhránaithe le Bean a’ Tí: Máire Ní Chéileachair.

Satharn 11ú Bealtaine
10am: Comórtaisí ceoil, amhránaíochta agus comhrá Gaeilge do na haois-ghrúpaí fé 12 agus 12 – 15.
9.30pm: In Óstán Ghobnatan
Céilí Mór le Deenagh Céilí Band. (Tae agus sólaistí le fáil)
9.30pm: Sa Mhuileann
Club na nAmhránaithe le Bean a’ Tí: Máire Ní Chéileachair.

Domhnach 12ú Bealtaine
10am: Aifreann na Fleidhe i Séipéal Bhaile Mhúirne.
10am: Comórtaisí ceoil, amhránaíochta agus comhrá Gaeilge do na haois-ghrúpaí
15 – 18 agus sinsir.

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Baile Mhuirne, Cill na Martra, Cultúr, Imeachtaí Eile, Nuacht, Siamsaíocht, Stair

Dáimhscoil Mhúscrai fógraithe

 

Dáimhscoil Mhúscraí Uí Fhloinn

 

1925-2013

 

Ostán Ghobnatan

Baile Mhúirne

Dé Sathairn

25ú Bealtaine

7:00 i.n.

An Cuireadh

Fáilte arís eile go Dáimhscoil Mhúscraí

Roimh bhaird agus éigis lucht léinn is filí

Fágaíg bhur mbuartha, bhur ngearáin is imní

Is beidh caidreamh bhur gcarad ag ardú bhur gcroí

 

Fáilte roimh an ógra, gearrchaillí is buachaillí,

Fáilte roimh an mbuín mhór ó Chathair Chorcaí

Fáilte roimh na geaingléirí ó Contae Chiarraí

Fáilte roimh na slóite ó bhailte Mhúscraí.

 

Níl aon easpa ceist as a bpiocfadh rúnaí

Ceann a ghinfeadh argóint is áiteamh teasaí

Cé ná beidh baol ann go raghfar chun dlí

Mar sé breitheamh an aighnis an scartadh gáirí.

 

Beidh lucht ráidió is páípéar is b’fhéidir RG

Ag snapadh is ag alpadh dánta is dréachtaí.

Beidh Betisy is an bhantracht ag réiteach cóir bhídh

A shásóidh gach éinne gan bhagairt Gardaí.

Pádraig Ó Fiannachta, Uachtarán

Forfhógra

Ag seo forfhógra fuinniúil fórsach, le h-údarás dian daingean do scaoilte do gach file fáidhiúil eolasach i bhfearannacha Fodhla go n-aththionólfar Dáimh Scoil Mhúscraí Uí Fhloinn de réir ama agus dáta atá réamh-ráite agus go bhfuil de cheangal ortha freastal le h-áthas i gceiliúradh sean institiúid traidisiúnta ársa, len’ chosaint mar ar dhein ár sinsear romhainn ar bhruacha an tSuláin agus sonas agus meidhir agus sport a thabhairt le méiniúlacht do gach duine a thaisteal is a thairdeal go hionad na Dála seo. 

Betsy Ní Shuibhne, Leas Uachtarán

An Cheist

Ar cheart dúinn éirí as ar fad?

Teanga ár sinsir, teanga mo Dheaid

Ar éirigh linn í a mharú, an bhfuil inti preab?

An bhfuil a mná caointe réidh le h-omós nó scread?

 

Is minic í curtha ach ní raibh riamh uirthí  leacht

Is minic a raibh torramh gan í marbh i gceart

D’óladh go leor is caitheadh tabac

Is fógraíodh a bás go minic le h-ais.

 

Is iomaí lia teanga atá ceapaithe bheith ceart

Le céimeanna móra agus staidéar ana leamh

Nuair a bhraith siad a cuisle, níor mhothaigh aon phreab

Dúirt go raibh éagtha is bailithe ar Neamh.

 

Ach seo sinne á labhairt is á ceapadh

An bhfuilimíd ar mire nó díreach ag magadh?

Gan deontas nó breab, an  mbeimíd ag tanú?

An é go bhfuil beatha go fóill inár dteanga?

 

Nuair a luann tú an Ghaeilge tuigeann gach éinne

Gur tusa an Óisín ag lorg na Féinne

Tá Fóras is Údaráis in ainm í a chaomhnú

Ach an sinne, eiricigh, a thabharfaidh fad saol di?

 

An Ceangal

Sin chughaibh mo cheist, táim ag feitheamh le freagra

Ní eistfead le casaoid, cnáimhseáil ná gearán

Ceist í atá simplí faoi chúis atá deacair.

An chéad cheist ó Choncubhar, tar ar ais a Pheadair!.

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Cultúr, Glór na nGael, Imeachtaí Eile, Mórtas Mhúscraí, Nuacht, Siamsaíocht, Stair

Mol an óige agus canfaidh sí – Dluth dhiosca le hAisling Gheal seolta

Tá daltaí ó Scoileanna Náisiúnta Mhúscraí páírteach sa dhluth dhiosca nua d'amhráín traidisiúnta ón gceantar.

Tá daltaí ó Scoileanna Náisiúnta Mhúscraí páírteach sa dhluth dhiosca nua d’amhráín traidisiúnta ón gceantar.


Seod gleoite é an dluthdhiosca nua ó Aisling Gheal, an scéim amhránaíochta lonnaithe i Múscraí, dar teideal ‘An Bóthar ó thuaidh’, bailiúchán d’amhráin traidisiúnta sean nóis ón gceantar Gaeltachta seo.
Fé stiúr Eilís Uí Shuilleabháin, sar amhránaí agus múinteoir, tá plúr na n-amhránaí ó scoileanna náisiúnta an cheantair tar éis na h-amhráin breatha seo a roinnt linn i ndluth dhiosca den chéad scoth.
Tá amhráin anseo a bheidh aithne ag go leor orthu – leithéidí ‘Táimse ‘gus Máire’ agus ‘An Poc Ar Buile’ a chum filí Mhúscraí, leithéidí Dónal Ó Mulláin agus Maidhcí Ó Suilleabháin, do Dháimhscoil Mhúscraí.

Tá Aisling Gheal ar bun ó 2000 agus tá go leor d’óige Mhúscraí tar éis oiliúint a fháil in ealaíon na h-amhránaíochta sean nóis de réir mar a chleachtar í sa Ghaeltacht seo. I measc na múinteoirí tá amhránaithe aitheanta ar nós Máire Ní Cheilleachair agus Eilís Uí Thuama agus is céimí de chuid na scéime í Nell Ní Chróínín, ‘Amhránaí na Bliana’.

Tá béim ar leith ar amhráin dúchasacha agus tá cnuasach brea bailithe anseo. Cuireadh le céile é le maoiniú ón gComhairle um Oideachais Ghaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized

Ar chuir sibh isteach ar an Scéim Fiontar Pobail go fóill?

Is fiú go mór do Choistí Pobail i Múscraí cur isteach ar Scéim Fiontar Pobail Údarás na Gaeltachta. Má tá obair ar mhaith le do Choiste tabhairt fé sa cheantar agat, agus gur mhaith leat cabhair le dul i mbun an phroisis, iarratais, dein teagmháil liomsa, Concubhar Ó Liatháin, go luath faoi seo.

Is í aidhm na scéime cabhrú le Coistí nó le hEagrais Fhorbartha Pobail sa Ghaeltacht tabhairt faoi fhiontair pobal.

Tá an scéim ar fáil do na Coistí agus do na hEagrais Fhorbartha Pobail sa Ghaeltacht atá cláraithe le hÚdarás na Gaeltachta agus atá ag feidhmiú ar bhunús daonlathach agus gur eagrais iad atá ionadaíoch den phobal áitiúil ar a bhfuil siad ag freastal air agus atá ag feidhmiú de réir phlean oibre atá aontaithe le hOifig Réigiúnach an Údaráis.

Le tuilleadh eolais a fháil faoin scéim agus faoin slí ar feidir leis an gComharchumann cuidiú led choiste, dein teagmháíl liom ag 085 8130777 nó concubhar.oliathain@gmail.com

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized

Dioplóma sa Léann Éireannach san Ionad Cultúrtha

Dioplóma sa Léann Éireannach

I gcomh-pháirtíocht le Ollscoil na Gaillimhe, tá chúrsa nua, Dioplóma sa Léann Éireannach, á eagrú ag Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne. Cúrsa dhá bhliain a athá i gceist, rang trí uair an chloig uair sa tseachtain ar feadh 24 seachtain ar fad gach bliain. Beidh an chúrsa seo ag díriú isteach ar litríocht na Gaeilge agus ar cheol na hÉireann ó aimsir na hathbheochana ar aghaidh. Tá sé i gceist go mbeadh an chúrsa seo ag tosnú an Fhómhair seo chughainn. Beidh Oíche Eolais á eagrú san Ionad Cultúrtha ag 7.30 ar an 1ú Mí Bealtaine agus beidh an Dr. Louis de Paor, Stiúrthóir Léann Eíreannach, Ollscoil na Gaillimhe i láthair chun an cúrsa seo a chur ós bhúr gcomhair agus bhúr gceisteanna a fhreagairt faoi. Breis eolais ar fáil ag 026.45733.

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized

Guthanna na nOileán

Tá traidisiún amhránaíochta ghrúpaí an-láidir ins na Gaeltachtaí agus i Sardegna. Canann grúpaí in a dteangan dúchasach féin agus iad ag caomhnú stíl traidisiúnta athá an shean agus an-láidir fós ins an dá oileán seo – Eireann agus Sardegna. Beidh ‘Guthanna na n-Oileán’ ag diriú isteach ar an dtraidisiún láidir seo agus ar conas a roinnntear an traidisiúin leis an chéad glúin eile. Ar an 26ú agus 27ú Aibreán 2013, san Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne, beidh ceolchoirmeacha – ina measc beidh Tenores di Bitti ó Sardegna; beidh comhdháil dár dteideal ‘Caomhnú Guthanna na nOileáin’ agus beidh scannán, ‘Aisling Gheal’, le Dónal Ó Céilleachair á thaispeáint.

Tabharfaidh ‘Guthanna na n-Oileán’ deis dos na h-amhránaithe idir mhalartú á dhéanamh lena chéile agus teacht ar stáitse chun deis a thabhairt do phobal Ghaeltacht Mhúscraí na stíleanna amhránaíochta éagsúla seo a chloisint. As seo, táimíd ag súil go mbeidh forbairt agus nasc á crothú idir na Gaeltachtaí agus Sardegna. Beidh dhá ceolchoirm ar siúl san Ionad Cultúrtha le linn na féile amhranaíochta seo: ar an Aoine, beidh Tenores di Bitti, ón tSáirdín san Iodáil, Mná an Oileáin ó Chiarraí agus Cór Chúil Aodha ó Mhúscraí ar stáitse agus ar an Satharn, ‘siad aionna na ceolchoirme ná Voice Squad agus Cór Ban Chúil Aodha ó Mhúscraí.

I rith an lae ar an Satharn, beidh comhdháil dár teideal ‘Caomhnú Guthanna na nOileáin’, ina mbeidh an Doctúir Lillis Ó Laoire mar cathaoirleach agus ina mbeidh aíonna na deireadh seachtaine ag glacadh páirt. ‘Sé ábhar na comhdháile ná conas a roinntear traidisiún na h-ámhránaíochta i ngrúpaí leis an chéad glún eile. Beidh cainteoirí athá i mbun na h-oibre seo ó Ghaeltachtaí na Mumhan ag glacadh páirt sa chomhdháil, maraon le amhránaithe ón gceantar. San iar–nóin, taispeánfar an scannán ‘Aisling Gheal’ , le Dónal Ó Céilleachair, a chuireann síos ar caomhnú an traidisiun amhránaíochta ar an sean-nóis agus conas a théann sé ó ghlúin go glúin – sa chás seo, tá trí ghlúin i gceist. Beidh comórtaisi amhránaíochta agus seoladh dlúth diosca amhránaíochta ar siúl san iarnóin comh maith – mar sin beidh lá den chéad scoth againn!

Tá ‘Guthanna na n-Oileán’ ar siúl mar chuid den chlár cultúrtha chun comóradh a dhéanamh ar Uachtarántacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh i rith na bliana seo.

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized

An Muileann – the Mills Inn

An Muileann - The Mills Inn

 

 

 

 

 

 

Cead Mille Failte go dtí An Muileann: Established in 1755, The Mills Inn 3 Star Hotel Ballyvourney, Macroom is a family owned business, which is located on the main N22 road half way between Cork and Killarney in the twin Gaeltacht villages of Baile Mhic Íre (Ballymackeera) and Baile Bhuirne (Ballyvourney) 12km outside the historic town of Macroom and 25km from Cork City and 15km from Killarney Town in County Kerry. Ag An Muileann (Mills Inn Hotel Ballyvourney, Macroom West Cork) you will find a genuine Irish fáilte traditional Irish music and wonderful craic – a place to base your exploration of Ireland’s magical counties of Kerry and Cork. The Mills Inn Hotel Macroom is one of Ireland best kept secrets of the real Ireland in West Cork.

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized

Scoláireachtaí ón Údarás

Scoláireachtaí Printíseachta / Training Apprenticeships

Tá Údarás na Gaeltachta ag tairiscint Scoláireachtaí Printíseachta gur fiú níos mó ná €2,000 an ceann iad d’iarrthóirí le cáilíocht mar cheardaí a bhaint amach.
 
Ní mór d’iarrthóirí a bheith sé bliana déag d’aois ar a laghad agus na buncháilíochtaí seo a leanas a bheith acu:

Teastas Grúpa/Meánteastas/Teastas Sóisearach, le pas i gcúig ábhar nó a
chomhionann. (Tá matamaitic riachtanach i gcás printíseachtaí áirithe),

réamhchúrsa printíseachta atá aitheanta ag FÁS,

os cionn 25 bliain d’aois agus taithí aitheanta acu sa cheird le trí bliana.

 
Is d’iarrthóirí Gaeltachta le Gaeilge líofa na scoláireachtaí seo.
 
Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ar fáil ó www.udaras.ie/printiseachtai nó glaoigh ar 091 503139 / 091 503121.
 
Ní mór foirm iarratais comhlánaithe a bheith ar ais roimh 08 Feabhra 2013

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized

Aonach na Nollag i gCúil Aodha

Beidh Aonach na Nollag i gCúil Aodha ar an Domhnach, 2ú Nollag, idir 10.30am-2pm. Reachtáílfear an ocáid in Áras Éamonn Mhic Suibhne. Tuilleadh eolais ó Concubhar Ó Liatháín, Bainisteoir, 085 8130777.
The Christmas Market will be held in Cúil Aodha on Sunday, 2 December. The event is being held in the Hall between 10.30am and 2pm. Further information: concubhar.oliathain@gmail.com

Beidh Daidí na Nollag ag teacht ar chuairt sara dtéann sé go dtí a cheanncheathrú i Múscraí sa Mhuileann. Táímíd ag súil le go leor díoltóirí agus beidh réimse leathan earraí ar fáil – cístí, mílseáin, féiríní, leabhair Gaeilge agus eile.

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized