Cartlanna Ranga: Eagrais

Eagrais i Múscraí. Organisations in Múscraí

iMúscraí – eagrán nua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seo an eagrán is déanaí de iMúscraí – beidh sé ar fáil sna siopaí go luath.

Advertisements

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Baile Mhic Íre, Baile Mhuirne, Béal Átha'n Ghaorthaidh, Cúil Aodha, Cill na Martra, Comharchumann Forbartha Mhúscraí, Cultúr, Cumann Lúthchleas Gael, Eagrais, Gnó, Imeachtaí Eile, Reidh na nDoirí, Spórt, Stair

iMúscraí, eagrán 4, anois ar fáil ar líne

Tá an ceathrú eagrán de iMúscraí ar fáil anois ar líne – agus beidh an leagan chlóite ar fáil timpeall an cheantair an tseachtain seo chugainn.

Bainigí sult as!  Cuir isteach ar na comórtais agus cuir bhúr aischothú in iúl dúinn!

Bionn fáilte i gcónaí roimh altanna, scéalta agus griangrafanna.

Beidh an chéad eagrán eile á fhoilsiú ag deireadh mhí Feabhra.  Ba cheart aon ábhar atá le foilsiú bheith againn roimh 24ú Feabhra.

 

Freagra

Rangaithe faoi Baile Mhic Íre, Baile Mhuirne, Béal Átha'n Ghaorthaidh, Cúil Aodha, Cill na Martra, Comharchumann Forbartha Mhúscraí, Cultúr, Eagrais, Mórtas Mhúscraí, Nuacht, Reidh na nDoirí, Siamsaíocht, Spórt

iMúscraí na Nollag chugaibh

iMúscraí #3


Seo é an tríú eagrán de iMúscraí, an nuachtlitir áitiúil do Mhúscraí atá á fhoilsiú ag Comharchumann Forbartha Mhúscraí.

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Ar Chuairt?, Baile Mhic Íre, Baile Mhuirne, Béal Átha'n Ghaorthaidh, Cúil Aodha, Cill na Martra, Comharchumann Forbartha Mhúscraí, Cultúr, Eagrais, Fostaíocht, Gnó, Reidh na nDoirí, Siamsaíocht, Stair

Mórtas Mhúscraí Báilte Shlachtmhara 2011

Cé gur bhuaigh Cill Airne an phríomh dhuais i gComórtas na mBailte Shlachtmhara, bhí torthaí maithe ag pobail Mhúscraí a ghlac páirt sa chomórtas, Cúil Aodha agus Béal Átha’n Ghaorthaidh.

Rinne pobal Bhéal Atha’n Ghaorthaidh ana iarracht agus fuair siad 284 marc sa chomórtas. Tar éis do Chúil Aodha filleadh ar an gcomórtas tar éis bheith ar iarraidh an bhliain seo chaite, bronnadh 244 marc ar an iarratas.

Tá feabhas mór tagtha ar na marcanna a fuair Cúil Aodha agus Béal Atha’n Ghaorthaidh le deich mbliain anuas. Is féidir an feabhas sin a thabhairt faoi ndeara go soiléir sna grafanna seo. Ní mór a thuiscint gurb é 310 an marc a fuair Cill Airne nuair a bhuaigh an baile sin an chomórtas.

Béal Atha'n Ghaorthaidh 2001-2011

Cúil Aodha - Bailte Shlachtmhara 2001-2011

Déardaoin na seachtaine seo beidh toscaireacht ag dul ó Chúil Aodha go Halla an Chontae i gCorcaigh le h-aghaidh an cheiliúradh a bheidh ar siúl ansan do na pobail éagsúla a rinne go maith sa Dúshlán Frith Bhrúscair i mbliana. Chriochnaigh Cúil Aodha sa triú áit sa chontae ar fad.

Beifear ag baint úsáid as na tuairiscí ós na moltóirí chun tabhairt faoi 2012.

Tá an Chomharchumann ana shásta as an chabhair a thugamar don dhá iarratas seo.

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Béal Átha'n Ghaorthaidh, Cúil Aodha, Comharchumann Forbartha Mhúscraí, Eagrais, Mórtas Mhúscraí, Nuacht

Long an phobail faoi sheol

inisfaithlean

Seo é Long an Phobail agus é ag seoladh ar Chuan Chorcaí an Aoine seo chaite. Is é seo an long a cheannaigh Comharchumann Turasóireachta Iarthar Chorcaí le déanaí ar chostas €7.3m.   Is é an plean go mbeidh an Innisfallen ag seoladh idir Corcaigh agus Swansea ó mhí na Márta seo chugainn.

Tá sciar nach beag ag Múscraí sa long seo os rud é gur thug Comharchumann Forbartha Mhúscraí meitheal do ghnólachtaí sa cheantar – Ostán Ghobnatan, Fabraicí Fíor Alainn, An Cruiscín Lán, Baile Mhuirne,  Siulóidí Cois Laoi/Lee Valley Walking, Prince August Moulds agus Ostán Ghugán Barra – chun sciar a cheannach.   Tá sciar den sciar ag Comharchumann Forbartha Mhúscraí freisin.    Tá sciar eile ceannaithe ag An Muileann, rud a neartaíonn láimh Mhúscraí sa bhfiontar seo go mór.

Beidh a thuilleadh eolais againn faoi seo go luath….

Freagra

Rangaithe faoi Comharchumann Forbartha Mhúscraí, Eagrais, Gnó, Nuacht

Ról an Údaráis, ciorruithe agus an todhchaí faoi chaibidil ag cruinniú phoiblí

Seo an chéad mhír de chaint a thug Príomh FheidhmeannachUdarás na Gaeltachta, Pádraig  O hAoláin, ag cruinniú phoiblí a reachtáíl an eagras i Múscraí aréir, oíche Dé Máirt, 19 Bealtaine, mar chuid de shraith chruinnithe atá á reachtáil le pobal na Gaeltachta a chur ar an eolas faoi thodhchaí an Udaráis i ré na ngiorrú.

Beidh an chuid eile de chaint an Phríomh Fheidhmeannaigh agus míreanna eile ón oíche, léamh litir ó ghrúpa atá buartha faoi thodhchaí an Ionaid Aise i Reidh na nDoirí de bharr phlean an Aire Ghnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamonn O Cuív, san áireamh, le feiscint anseo de réir a chéile  inniu agus amarach.


Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Baile Mhuirne, Comharchumann Forbartha Mhúscraí, Eagrais, Gnó, Nuacht, Reidh na nDoirí