Cartlanna Ranga: Gnó

Gnó i Múscraí. Business in Múscraí

iMúscraí – eagrán nua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seo an eagrán is déanaí de iMúscraí – beidh sé ar fáil sna siopaí go luath.

Advertisements

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Baile Mhic Íre, Baile Mhuirne, Béal Átha'n Ghaorthaidh, Cúil Aodha, Cill na Martra, Comharchumann Forbartha Mhúscraí, Cultúr, Cumann Lúthchleas Gael, Eagrais, Gnó, Imeachtaí Eile, Reidh na nDoirí, Spórt, Stair

iMúscraí na Nollag chugaibh

iMúscraí #3


Seo é an tríú eagrán de iMúscraí, an nuachtlitir áitiúil do Mhúscraí atá á fhoilsiú ag Comharchumann Forbartha Mhúscraí.

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Ar Chuairt?, Baile Mhic Íre, Baile Mhuirne, Béal Átha'n Ghaorthaidh, Cúil Aodha, Cill na Martra, Comharchumann Forbartha Mhúscraí, Cultúr, Eagrais, Fostaíocht, Gnó, Reidh na nDoirí, Siamsaíocht, Stair

Sábháil Oifig an Phoist, Béal Átha’n Ghaorthaidh

Pobal Bhéal Atha'n Ghaorthaidh ag Oifig an Phoist inniu (Dé Máirt)

Bhí agóid ar siúl inniu (Dé Máirt, 14 Nollaig) ag Oifig an Phoist i mBéal Atha’n Ghaorthaidh chun cur i gcoinne cinneadh An Post an oifig a dhúnadh go luath.

There was a protest today (Tuesday, 14 December, 1pm) at Ballingeary Post Office to express community opposition to An Post’s plan to shut down the post office.

Is féidir leat tacú leis an bhfeachtas seo ar facebook tre ‘liking’ a dhéanamh ar an leathnach seo.  You can support the campaign by liking this facebook page.

Má tá tú ag iarraidh tacú leis an bhfeachtas, seol ceann de na litreacha seo chuig An Post (nó rud éigean cosúil leis) chomh luath agus is féidir leat agus roimh dheireadh na seachtaine seo.   If you want to support this cause, please send one of the following letters to An Post’s Chief Executive and Chairman in the coming days.

Chuig: Donal Connell,

Príomh-fheidhmeannach, An Post

John Fitzgerald, Cathaoirleach, An Post

Ard Oifig an Phoist

Sraid Uí Chonaill

Baile Átha Cliath 1

13 Nollaig 2010

A chara,

Is mór an chúis díomá agus mishástachta dom féin agus do phobal an cheantair ar fad cinneadh An Post deireadh a chur le hOifig an Phoist Bhéal Atha’n Ghaorthaidh nuair a eireoidh an Maistir Post as a chúram go luath.  Céim mór ar chúl a bheadh i gceist le h-áisíneacht a bhunú ina ionad. Bainim féin agus an pobal ar fad úsáid rialta/laethúil as an Oifig a’ Phoist – ag seoladh litreacha agus birt ann, ag bailiú íocaíochtaí leasa shoisialach, ag íoc ár gcuid billí agus ag baint úsáide as an seirbhís baincéireachta.   Tá sé soiléir don phobal go bhfuil gnó maith á dhéanamh ann agus nach bhfuil aon bunús gnó leis an gcinneadh ísliú céime a thabhairt don cheantar tré’n oifig a dhúnadh.

Dá ndúnfaí Oifig an Phoist, pé rud a thiocfadh ina áit, buille mór a bheadh ann do spiorad agus d’íomhá an cheantair trath go bhfuil cúrsaí eacnamaíochta go h-olc ar fuaid na tire.   Baineann gnóanna an cheantair úsáid as Oifig an Phoist agus is cuid riachtanach é dá saol oibre .  Chuirfeadh dúnadh na h-Oifige isteach go mór orthu san agus is cinnte go n-imeodh sé i gcoinnibh iarrachtaí atá á dhéanamh gnóanna eile a mhealladh chuig an cheantair.

Bionn méadú mór ar ghnó Oifig an Phoist anseo le linn an tSamhraidh nuair a bhionn na céadta páistí ag teacht anseo ó gach cuid den tír chun freastal ar Choláíste na Mumhan.   Baineann siad go léir úsáid as an Oifig an Phoist mar an bhanc agus ba mhór an bhuille dóibh é dá mbeadh laghdú ar na seirbhísí sin dá ndúnfaí Oifig an Phoist mar atá molta agaibh.

Creidim go laidir gur buille eile é seo ag na h-údaráis ar an gceantar seo, ceantar Gaeltachta, agus ar cheantair tuaithe na tire trí cheile agus mura gcuirimíd stop leis go mbeidh a thuilleadh buillí ina dhiaidh.   Iarraim ar An Post athmhachnamh a dhéanamh ar an moladh seo agus cinneadh a dhéanamh ar bhonn leas an phobail agus Oifig an Phoist a choimead i mBéal Átha’n Ghaorthaidh.

Is mise

To: Donal Connell

Chief Executive

An Post

GPO

O’Connell Street

Dublin 1

13December 2010

Dear Mr Connell

I am writing to express my disappointment and dissatisfaction at An Post’s opportunisticproposal to close the post office in Ballingeary upon the retirement of the postmaster.   It would be a major setback to replace it with a mere agency. The Post Office in Ballingeary is always very busy with locals coming and going, sending letters and parcels, collecting social welfare payments, paying bills and using the banking service.  It seems obvious to the entire community that it’s doing good business and that whatever reason for the proposal, the commercial health of the Post Office isn’t in question.

If the Post Office were to be closed, it would be a great blow to the community spirit and image at a time of economic recession nationwide.  Local companies use the Post Office and it’s a vital element in their day to day business.  The closure of the Post Office would adversely affect these companies and would be a hinderance to ongoing efforts to attract new business to the area.

Every Summer there’s huge influx of students to the area to attend the Irish Summer College, Coláiste na Mumhan, and they all use the Post Office as their bank.   An Post’s proposal would be a huge blow to these customers.

I believe that this is another blow by the Dublin based authorities against this area, a Gaeltacht, and against rural areas across the country.  If we don’t shout STOP!, it will be followed by further blows which will further erode life outside the urban areas.   I demand that An Post should revisit and reverse its proposal to close Ballingeary Post Office.  It’s in the public interest that Ballingeary should keep its post office. Sincerely

Sincerely

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Béal Átha'n Ghaorthaidh, Comharchumann Forbartha Mhúscraí, Fostaíocht, Gnó, Nuacht

Comhlacht bídh oscailte ar eastát Bhaile Bhuirne

Osclaíodh ionad nua Independent Irish Health Foods Ltd ar Pháirc Ghnó Údarás na Gaeltachta i mBaile Bhuirne Dé Sathairn 20 Márta.   Bunaíodh Independent Irish Health Foods Ltd i bhFearann Fuar i gCo. Chiarraí in 2008 agus chinn an comhlacht athlonnú go Baile Bhuirne de bharr spás níos mó agus níos nua aimseartha a bheith ar fáil. Tá sé beartaithe ag stiúrthóirí an chomhlachta, Richard Wilkins agus Henry Bartlett, scála oibriúcháin an ghnó a leathnú agus dul i mbun táirgíochta. Beidh 15 post nua breise á gcruthú anuas ar an 47 duine atá fostaithe sa chomhlacht faoi láthair.
Agus é ag caint ag an oscailt, labhair Richard Wilkins ar rathúlacht an ghnó ó bunaíodh é in 2008. “Tá fás gasta tagtha ar an mhargadh bia sláinte sa tír seo agus tá Independent Irish Health Foods ag leathnú chun freastal ar éileamh an mhargaidh sin. Soláthraíonn muid an chuid is mó de shiopaí sláinte na hÉireann agus beidh muid ag forbairt an ghnó trí dul i mbun táirgíochta chomh maith le díriú ar ár ngnó dáileacháin atá ag fás i gcónaí. Cuidíonn an t-ionad nua seo, atá curtha ar fáil ag Údarás na Gaeltachta, lenár bpleananna leathnúcháin a chur i bhfeidhm agus cinnteoidh an spás breise gur féidir leis an ghnó fás agus forbairt sa todhchaí. Tá muid ag feidhmiú i margadh an-iomaíoch agus tacóidh an t-athlonnú seo linn clú an ghnó a neartú.”
Dúirt Pádraig Ó hAoláin, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, go raibh an tÚdarás an-sásta a bheith ábalta forbairt agus leathnú an ghnó a éascú. “Bhí riachtanais an chomhlachta soiléir – spás gnó oiriúnach agus infreastruchtúr riachtanach – agus bhí sé sin le fáil i nGaeltacht Mhúscraí. Nuair a fheictear na deacrachtaí atá ag gnólachtaí san aeráid eacnamaíochta reatha, is údar misnigh é gnó mar seo a fheiceáil ag fás agus ag bogadh ar aghaidh lena bpleananna leathnúcháin.

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Baile Mhuirne, Comharchumann Forbartha Mhúscraí, Gnó

Long an phobail faoi sheol

inisfaithlean

Seo é Long an Phobail agus é ag seoladh ar Chuan Chorcaí an Aoine seo chaite. Is é seo an long a cheannaigh Comharchumann Turasóireachta Iarthar Chorcaí le déanaí ar chostas €7.3m.   Is é an plean go mbeidh an Innisfallen ag seoladh idir Corcaigh agus Swansea ó mhí na Márta seo chugainn.

Tá sciar nach beag ag Múscraí sa long seo os rud é gur thug Comharchumann Forbartha Mhúscraí meitheal do ghnólachtaí sa cheantar – Ostán Ghobnatan, Fabraicí Fíor Alainn, An Cruiscín Lán, Baile Mhuirne,  Siulóidí Cois Laoi/Lee Valley Walking, Prince August Moulds agus Ostán Ghugán Barra – chun sciar a cheannach.   Tá sciar den sciar ag Comharchumann Forbartha Mhúscraí freisin.    Tá sciar eile ceannaithe ag An Muileann, rud a neartaíonn láimh Mhúscraí sa bhfiontar seo go mór.

Beidh a thuilleadh eolais againn faoi seo go luath….

Freagra

Rangaithe faoi Comharchumann Forbartha Mhúscraí, Eagrais, Gnó, Nuacht

Comhlacht nua le h-oscailt i mBaile Mhuirne

An comhlacht ardteicneolaíochta Somex Teo ag dul i mbun gnó ar Pháirc Thionscail Údarás na Gaeltachta i mBaile Bhuirne Tá ionad nua bunaithe ag Somex Teo, soláthraí réitigh uathoibrithe a bhíonn ag plé go sonrach le dearadh agus le forbairt trealamh tástála saotharlainne, ar eastát tionscail Údarás na Gaeltachta i mBaile Bhuirne, Co. Chorcaí.

Bhunaigh Brian O’Keefe agus Michael Wall an comhlacht, a bhí lonnaithe i Maigh Chromtha roimhe seo, sa bhliain 2000 agus theastaigh foirgneamh níos mó le bheith in oiriúint do na pleananna fáis agus forbartha a bhí acu. Le cúnamh agus tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta, dhear agus d’fhorbair an comhlacht foirgneamh nua d’ardteicneolaíocht ar pháirc thionscail an Údaráis le hinfheistíocht iomlán de €0.75milliún.

Déanann Somex Teo réitigh thástála pacála agus táirge don earnáil dí agus tá comhlachtaí móra idirnáisiúnta ar nós PepsiCo, Coca-Cola, Carlsberg agus C&C mar chliaint acu. Lena chois sin, cuireann an comhlacht sainréitigh dearadh agus uathoibrithe ar fáil do na hearnálacha cógaisíochta, leighis, plaistigh agus leictreonacha.

Tá ochtar fostaithe sa chomhlacht faoi láthair agus tá pleananna acu seachtar eile a earcú thar na trí bliana atá romhainn. Faoi láthair, is céimithe tríú leibhéal iad an fhoireann go léir ag a bhfuil saineolas sna réimsí dearadh meicniúil, dearadh uathoibrithe agus forbairt bogábhar. Tá i gceist go mbeidh cáilíocht den chineál céanna ag daoine a earcófar sa todhchaí.

Agus é ag fógairt leathnú an chomhlachta go Baile Bhuirne, dúirt Pádraig Ó hAoláin, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta “Tá áthas orainn go bhfuil ar ár gcumas tacú leis an chomhlacht Somex Teo leathnú go Baile Bhuirne. Is comhartha é cinneadh an chomhlachta, gnó atá chomh sofaisticiúil agus chomh fada chun cinn ó thaobh na teicneolaíochta de a lonnú anseo, go bhfuil muinín acu as an bhfoireann oibre agus as an gceantar go ginearálta.

Is sampla é an fhorbairt seo de chur i bhfeidhm pholasaí an Údaráis tionscail ardteicneolaíochta atá ag fostú daoine le hard cháilíochtaí i gceantair atá in ann foirgnimh fheiliúnach gnó, foireann oibre oilte agus infreastruchtúr a chur ar fáil.” Cuireann Somex Teo béim mhór ar thaighde agus ar fhorbairt agus tá siad i láthair na huaire ag obair leis an gColáiste Ollscoile, Corcaigh ar phróisis nuálach le tástáil a dhéanamh ar dheochanna agus táthar ag súil go mbeidh buntáiste mór anseo don tionscail dí go domhanda.

Dúirt Brian O’Keeffe agus Michael Wall, stiúrthóirí Somex Teo go gcuirfeadh an áis nua deis fháis agus acmhainní breise ar fáil do chustaiméirí nua agus reatha as seo amach. “Tá i gceist ag Somex Teo leanúint ar aghaidh ag díriú ar nuálaíocht sa mhargadh tionscail agus dá réir sin, ag soláthar taithí fhairsing agus deiseanna dá chuid fostaithe. Tá an tacaíocht agus an spreagadh a fuaireamar ón Údarás le linn dúinn a bheith ag leathnú chuig ár bhfoirgneamh nua agus ag an am céanna muid ag iarraidh fás a chothú laistigh dár ngnó, thar a bheith luachmhar. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghlacadh le gach duine san Údarás a chabhraigh linn agus táimid ag tnúth le dea-thodhchaí i nGaeltacht álainn Bhaile Bhuirne”, a dúirt siad.


Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Baile Mhuirne, Fostaíocht, Gnó

Ról an Údaráis, ciorruithe agus an todhchaí faoi chaibidil ag cruinniú phoiblí

Seo an chéad mhír de chaint a thug Príomh FheidhmeannachUdarás na Gaeltachta, Pádraig  O hAoláin, ag cruinniú phoiblí a reachtáíl an eagras i Múscraí aréir, oíche Dé Máirt, 19 Bealtaine, mar chuid de shraith chruinnithe atá á reachtáil le pobal na Gaeltachta a chur ar an eolas faoi thodhchaí an Udaráis i ré na ngiorrú.

Beidh an chuid eile de chaint an Phríomh Fheidhmeannaigh agus míreanna eile ón oíche, léamh litir ó ghrúpa atá buartha faoi thodhchaí an Ionaid Aise i Reidh na nDoirí de bharr phlean an Aire Ghnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamonn O Cuív, san áireamh, le feiscint anseo de réir a chéile  inniu agus amarach.


Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Baile Mhuirne, Comharchumann Forbartha Mhúscraí, Eagrais, Gnó, Nuacht, Reidh na nDoirí