An Muileann – the Mills Inn

An Muileann - The Mills Inn

 

 

 

 

 

 

Cead Mille Failte go dtí An Muileann: Established in 1755, The Mills Inn 3 Star Hotel Ballyvourney, Macroom is a family owned business, which is located on the main N22 road half way between Cork and Killarney in the twin Gaeltacht villages of Baile Mhic Íre (Ballymackeera) and Baile Bhuirne (Ballyvourney) 12km outside the historic town of Macroom and 25km from Cork City and 15km from Killarney Town in County Kerry. Ag An Muileann (Mills Inn Hotel Ballyvourney, Macroom West Cork) you will find a genuine Irish fáilte traditional Irish music and wonderful craic – a place to base your exploration of Ireland’s magical counties of Kerry and Cork. The Mills Inn Hotel Macroom is one of Ireland best kept secrets of the real Ireland in West Cork.

Advertisements

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized

Scoláireachtaí ón Údarás

Scoláireachtaí Printíseachta / Training Apprenticeships

Tá Údarás na Gaeltachta ag tairiscint Scoláireachtaí Printíseachta gur fiú níos mó ná €2,000 an ceann iad d’iarrthóirí le cáilíocht mar cheardaí a bhaint amach.
 
Ní mór d’iarrthóirí a bheith sé bliana déag d’aois ar a laghad agus na buncháilíochtaí seo a leanas a bheith acu:

Teastas Grúpa/Meánteastas/Teastas Sóisearach, le pas i gcúig ábhar nó a
chomhionann. (Tá matamaitic riachtanach i gcás printíseachtaí áirithe),

réamhchúrsa printíseachta atá aitheanta ag FÁS,

os cionn 25 bliain d’aois agus taithí aitheanta acu sa cheird le trí bliana.

 
Is d’iarrthóirí Gaeltachta le Gaeilge líofa na scoláireachtaí seo.
 
Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ar fáil ó www.udaras.ie/printiseachtai nó glaoigh ar 091 503139 / 091 503121.
 
Ní mór foirm iarratais comhlánaithe a bheith ar ais roimh 08 Feabhra 2013

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized

Aonach na Nollag i gCúil Aodha

Beidh Aonach na Nollag i gCúil Aodha ar an Domhnach, 2ú Nollag, idir 10.30am-2pm. Reachtáílfear an ocáid in Áras Éamonn Mhic Suibhne. Tuilleadh eolais ó Concubhar Ó Liatháín, Bainisteoir, 085 8130777.
The Christmas Market will be held in Cúil Aodha on Sunday, 2 December. The event is being held in the Hall between 10.30am and 2pm. Further information: concubhar.oliathain@gmail.com

Beidh Daidí na Nollag ag teacht ar chuairt sara dtéann sé go dtí a cheanncheathrú i Múscraí sa Mhuileann. Táímíd ag súil le go leor díoltóirí agus beidh réimse leathan earraí ar fáil – cístí, mílseáin, féiríní, leabhair Gaeilge agus eile.

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized

Cruinniú Eolais: Atheagar Nuacht Ráidió na Gaeltachta/Nuacht TG4

Bhí cruinniú eolais aréir faoin atheagar atá molta do Nuacht Ráidió na Gaeltachta/Nuacht TG4 agus tá an t-eolas a roinneadh ag an cruinniú anseo thíos.  Anuas ar sin is fiú a lua go bhfuil proiseas comhairliúcháin bunaithe ag RTÉ ón lá inné faoi pholasaí Ghaeilge an chraoltóra.  Tá a thuilleadh eolais faoi sin le fáil anseo.  Is é an dáta deireannach le h-aghaidh moltaí/aighneachtaí/gearáin ná 7 Nollag.

Guth na Gaeltachta á chur ina thost

  • Nuacht Áitiúil RnaG amháin á sholáthar ag Nuacht Rnag
  • Buiséad RnaG síos 23% ó 2008-11.  Síos ó €15m go  €11m    Laghdú 6% ar Raidió 1 sa tréimhse céanna
  • Ceithre iriseoir ag dul go Nuacht TG4 ó RnaG
  • Nuacht TG4 ag soláthar nuacht náisiúnta agus idirnáisiúnta do RnaG

Dearcadh Iriseoirí Nuacht RnaG/TG4

  • Sa chéad áit níl cead acu labhairt ar an ábhar – bagairtí déanta dá bpostanna
  • Imní – ní h-é seo ach céim eile I bproiseas
  • Rogha:  Cuirfidh siad seirbhís nuachta náisiúnta/idirnáisiúnta ar fáil do chainéalacha

Iriseoirí Nuacht TG4

  • Faoi láthair cuireann siad míreanna Béarla ar fáil mar chuirtéis – dualgas as seo amach
  • Beidh siad faoi bhrú tosaíocht a thabhairt do chláracha Bhéarla RTÉ thar Nuacht TG4
  • ‘A bilingual and tri medial service’ – Michael Lally, Ceannasaí Nuacht TG4.   Comhdháil faoi RTÉ@50 Samhradh 2012

Cad is féidir linne déanamh?

  • Tabhachtach cruinniú a bheith sna Gaeltachtaí chun suim agus imní a léiriú agus an plé a oscailt ar RnaG/TG4
  • Litir a sheoladh ag iarraidh eolas cruinn ó RTÉ
  • Aighneacht a chur chun tosaigh sa phroiseas chomhairliúcháín
  • Polasaí Gaeilge RTÉ á chur le cheile.

Ná ligtear do na h-udaráis sceannairt a dhéanamh ar sheirbhísí riachtanacha na Gaeltachta gan suim a léiriú agus gan do thuairim a chur in iúl.

 

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Cultúr, Imeachtaí Eile, Nuacht, Stair

iMúscraí – eagrán nua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seo an eagrán is déanaí de iMúscraí – beidh sé ar fáil sna siopaí go luath.

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Baile Mhic Íre, Baile Mhuirne, Béal Átha'n Ghaorthaidh, Cúil Aodha, Cill na Martra, Comharchumann Forbartha Mhúscraí, Cultúr, Cumann Lúthchleas Gael, Eagrais, Gnó, Imeachtaí Eile, Reidh na nDoirí, Spórt, Stair

Imeachtaí an Chomharchumainn


Beidh ranganna Gaeilge ag tosnú san Ionad Óige i gCúil Aodha Dé Máirt. Rang Comhrá 7-8in. Rang dírithe ar scruduithe TEG, 8.15in-9.15in. Táille: €5 an oíche nó €40 ar chúrsa deich rang.
Tuilleadh eolais: concubhar.oliathain@gmail.com nó tel: 085 8130777
Irish classes will commence in the Ionad Óige in Coolea on Tuesday. Conversation class for beginners 7-8pm. Class aimed at Teastas Eorpach na Gaeilge exams. 8-15-9.15pm. Fee: €5 per night or €40 for course of 10 classes.

Aonach Phobail:Community Market Beidh Aonach Phobail sa Halla i gCúil Aodha Dé Domhnaigh seo chugainn, 28ú Deireadh Fómhair, ag tosnú ag 10.30rn. Fáilte roimh dhioltóirí nua. There will be a community market in the hall in Coolea next Sunday starting at 10.30am. New sellers welcome. Breis eolais: 085 8130777. Beidh Aonach na Nollag ar siúl sa Halla i gCúil Aodha ar 2ú Nollag.

Tionóladh cruinniú cinn bliana Chomharchumann Forbartha Mhúscraí ar an gCéadaoin, 10 Deireadh Fómhair, in Ostán Ghobnatan i mBaile Mhúirne.

Toghadh na h-ionadaithe seo i leanas go Coiste an Chomharchumainn: Mairéad Wiseman (Comhaltas Cosanta Chúil Aodha), Gearóid Mac Suibhne(Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Craobh Laictín, Cill na Martra) agus Seán Óg Ó Duinnín (Coiste Forbartha Bhéal Atha’n Ghaorthaidh. Toghfar oifigigh an choiste – Cathaoirleach, Rúnaí, Cisteoir – ag an gcéad cruinniú eile den choiste ar 24ú Deireadh Fómhair.

Thug Bainisteoir an Chomharchumainn, Concubhar Ó Liatháin, tuairisc ar bhuaic phointí na bliana. Ina measc sin tá iarratas ar Ionad E-Ghnó i gCill na Martra a bheidh á lonnú i sean tigh an tsagairt chúnta. Tá an t-iarratas déanta i gcomhar le Coiste Forbartha Chill na Martra. Beidh freagra ar an iarratas go luath agus táimíd dóchasach go mbeidh an Ionad ag oscailt san Earrach.

Tá sé i gceist freisin ‘Coder Dojo’ a bhunú i Múscraí. Séard atá i gceist leis an Dojo seo go mbeidh páistí á oiliúint i gclarú riomhairí. Gluaiseacht é an Coder Dojo a bhunaigh an fear ghnó Bill Liao agus atá ag leathadh ar fuaid an domhain. Tá sé ráite gurb é an earnáil leis an méid is mó deiseanna fostaíochta ná clarú riomhairí. Más claraitheoir riomhairí (computer programmer) thú agus más suim leat bheith páirteach sa bhfiontar seo, dein teagmháíl leconcubhar.oliathain@gmail.com.

Beidh oíche cláraithe do ranganna Gaeilge an tseachtain seo chugainn. Beidh siad ar siúl Dé Máirt ag 7pm san Ionad Óige i gCúil Aodha (tosnaitheoirí) agus ag 8pm (meán libhéal).

Beidh an chéad eagráne eile de iMúscraí ar fáil go luath

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized

Múscraí ag feabhsú i gComórtas na mBailte Shlachtmhara

An meitheal i gCúil Aodha a chuaigh i mbun Glanadh Suas mór le linn an tSamhraidh. Bhí rath ar a gcuid oibre!

 

 

 

 

 

 

 

 

D’éirigh go seoigh le na bailte ó Mhúscraí a chur isteach ar Chomórtas na mBailte Shlachtmhara i mbliana.  Níor buadh aon duais, go fóill, ach tá dul chun cinn déanta ag Cúil Aodha agus Béal Atha’n Ghaorthaidh agus tá Baile Mhic Íre/Baile Mhúirne ar ais sa chomórtas arís.  Seo thíos roinnt sliochtaí ó thuairiscí na moltóirí:

A great performance again from the Múscraí villages who entered the Tidy Towns.  No prizes were won but significant progress was made by Cúil Aodha and Béal Atha’n Ghaorthaidh and Baile Mhúirne/Baile Mhic Íre made a successful return to the competition.  Here are some extracts from the adudicators’ reports.

Béal Atha’n Ghaorthaidh 286 – suas ó 284 anuraidh

Cur Chuige/Overall Approach:  

Fearann an moltóir seo an-fháilte roimh Bhéal Átha an Ghaorthaidh chuig comórtas na bliana seo. Bhí cuma
breá gnóthach ar an áit le linn mo chuairte ann. Fáilte romhaibh ar ais! Tá sé sóiléir go raibh bhur gcoiste
gníomhach le tamall anois agus tá a rian sin le feiscint ag aon duine a thugann cuairt timpeall na háite.
Molaim sibh go léir as bhur ndíograis agus as bhur gcur chuige.
Thug sibh neart faisnéise dúinn leis an iarratas chuimsitheach a sheol sibh chughainn. Chuir an moltóiir fáilte
ar leith foimh an léarscáil bréa daite – ar nós radharc éin ag féachaint anuas ar na páirceanna glasa cois na
h-abhann.

Cúil Aodha 250 – suas ó 244 anuraidh

Cur Chuige /Overall approach

Fearann an moltóir seo an-fháilte roimh Cúil Aodha chuig comórtas na bliana seo. Tá sé rí-shoiléir go raibh
bhur gcoiste gníomhach ar feadh na bliana ag réiteach scéimeanna agus gnéithe éagsúla, agus ansin á gcur i
bhfeidhm. Tá rian maith le feiscint ar an saothar in alán áiteanna. Molaim sibh. Bhí an léarscáil a sheol sibh
chughainn an-úsáideach agus muid ag gabháil ó shuíomh amháin go suíomh eile.

Rud amháin atá foghlaimithe ag coistí timpeall na tíre ná gur mór an chabhair plean trI bliana a ullmhú mar
bhonn don gcur chuige. Sa chás agaibhse chabródh sé le gnéithe mar an eastát tithe atá tréigthe. Cheana
féin tá rian bhur gcuid oibre le feiscint agus feabhas curtha agaibh ar an dtimpeallacht.
Molaim sibh as bhur ndúthracht.

Baile Mhúirne/Baile Mhic Íre – 229 marc :

I dtosach báire ba mhaith liom fáilte a chur roimh Baile Mhuirne/Baile Mhic Ire chuig comórtas na bliana 2012.
Is iontach an rud é a fheiscint cé chomh gníomhach atá an pobal áitiúil sa ghnó seo agus iad ag déanamh a
ndícheall le snas agus cuma bhreá a chur ar an dtimpeallacht atá thart orthu. Tá sé soiléir anois go bhfuil rath
ar bhur gcuid saothair mar tá dea-thoradh le feiscint ins na tionscnaimh éagsúla. Rud eile, tá creidiúint ag dul
do’n phobal go bhfuil an oiread sin daoine sásta feidhmiú ar an gcoiste atá agaibh.
Bhaineamar úsáid as an léarscáil a sheol sibh chughainn

Tá na tuairiscí iomlána le fáíl ar shuíomh na mBailte Shlachtmhara

 

Freagra

Rangaithe faoi Baile Mhic Íre, Baile Mhuirne, Báilte Shlachtmhara, Béal Átha'n Ghaorthaidh, Cúil Aodha, Imeachtaí Eile, Mórtas Mhúscraí, Nuacht