Cartlanna Clibe: Aisling Gheal

Clár lán don bhFleadh Cheoil

Beidh súil le go leor iomaitheoirí óga i measc an slua a bheidh ag freastal ar an bhFleadh Cheoil atá á reachtáíl ag Craobh Laictín CCÉ i mBaile Mhúirne ag an deireadh seachtaine.

Beidh súil le go leor iomaitheoirí óga i measc an slua a bheidh ag freastal ar an bhFleadh Cheoil atá á reachtáíl ag Craobh Laictín CCÉ i mBaile Mhúirne ag an deireadh seachtaine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá clár lán d’imeachtaí cheolmhara eagraithe ag Craobh Laictín de Chomhaltas CheoltóirÍ Éireann d’Fhleadh Cheoil Chorcaí a bheidh ar bun i mBaile Mhúirne idir 9-12 Bealtaine, an deireadh seachtaine seo chugainn. Bhí réamhbhlaiseadh againn den cheiliúradh in Ostán Ghobnatan Dé hAoine seo chaite nuair a reachtáladh ‘Failtiú na Fleidhe” ann. Is féidir físeán d’amhrán nua-chumtha ó Sheán Ó Múineacháin, Cathaoirleach Choiste Eagraithe na Fleidhe agus file iomráiteach a fheiscint anseo agus é á chanadh ag cantóirí óga Aisling Gheal a fheiscint anseo.


Déardaoin 9ú Bealtaine
8.30pm: San Ionad Cultúrtha
Ceolchoirm le Dónal Lunny, Zoe Conway agus Máirtín O’Connor.

Aoine 10ú Bealtaine
8.30pm: In Óstán Ghobnatan
Oscailt oifigiúil na Fleidhe le Conchur Mac Cárthaigh, Cathaoirleach Bhord an Chontae Comhaltas Ceoltóirí Éireann.
Aoichainteoir: An Seanadóir Labhras Ó Murchú, Ardstiúrthóir C.C.É. 9.30pm: Sa Mhuileann
Club na nAmhránaithe le Bean a’ Tí: Máire Ní Chéileachair.

Satharn 11ú Bealtaine
10am: Comórtaisí ceoil, amhránaíochta agus comhrá Gaeilge do na haois-ghrúpaí fé 12 agus 12 – 15.
9.30pm: In Óstán Ghobnatan
Céilí Mór le Deenagh Céilí Band. (Tae agus sólaistí le fáil)
9.30pm: Sa Mhuileann
Club na nAmhránaithe le Bean a’ Tí: Máire Ní Chéileachair.

Domhnach 12ú Bealtaine
10am: Aifreann na Fleidhe i Séipéal Bhaile Mhúirne.
10am: Comórtaisí ceoil, amhránaíochta agus comhrá Gaeilge do na haois-ghrúpaí
15 – 18 agus sinsir.

Advertisements

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Baile Mhuirne, Cill na Martra, Cultúr, Imeachtaí Eile, Nuacht, Siamsaíocht, Stair

Guthanna na nOileán

Tá traidisiún amhránaíochta ghrúpaí an-láidir ins na Gaeltachtaí agus i Sardegna. Canann grúpaí in a dteangan dúchasach féin agus iad ag caomhnú stíl traidisiúnta athá an shean agus an-láidir fós ins an dá oileán seo – Eireann agus Sardegna. Beidh ‘Guthanna na n-Oileán’ ag diriú isteach ar an dtraidisiún láidir seo agus ar conas a roinnntear an traidisiúin leis an chéad glúin eile. Ar an 26ú agus 27ú Aibreán 2013, san Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne, beidh ceolchoirmeacha – ina measc beidh Tenores di Bitti ó Sardegna; beidh comhdháil dár dteideal ‘Caomhnú Guthanna na nOileáin’ agus beidh scannán, ‘Aisling Gheal’, le Dónal Ó Céilleachair á thaispeáint.

Tabharfaidh ‘Guthanna na n-Oileán’ deis dos na h-amhránaithe idir mhalartú á dhéanamh lena chéile agus teacht ar stáitse chun deis a thabhairt do phobal Ghaeltacht Mhúscraí na stíleanna amhránaíochta éagsúla seo a chloisint. As seo, táimíd ag súil go mbeidh forbairt agus nasc á crothú idir na Gaeltachtaí agus Sardegna. Beidh dhá ceolchoirm ar siúl san Ionad Cultúrtha le linn na féile amhranaíochta seo: ar an Aoine, beidh Tenores di Bitti, ón tSáirdín san Iodáil, Mná an Oileáin ó Chiarraí agus Cór Chúil Aodha ó Mhúscraí ar stáitse agus ar an Satharn, ‘siad aionna na ceolchoirme ná Voice Squad agus Cór Ban Chúil Aodha ó Mhúscraí.

I rith an lae ar an Satharn, beidh comhdháil dár teideal ‘Caomhnú Guthanna na nOileáin’, ina mbeidh an Doctúir Lillis Ó Laoire mar cathaoirleach agus ina mbeidh aíonna na deireadh seachtaine ag glacadh páirt. ‘Sé ábhar na comhdháile ná conas a roinntear traidisiún na h-ámhránaíochta i ngrúpaí leis an chéad glún eile. Beidh cainteoirí athá i mbun na h-oibre seo ó Ghaeltachtaí na Mumhan ag glacadh páirt sa chomhdháil, maraon le amhránaithe ón gceantar. San iar–nóin, taispeánfar an scannán ‘Aisling Gheal’ , le Dónal Ó Céilleachair, a chuireann síos ar caomhnú an traidisiun amhránaíochta ar an sean-nóis agus conas a théann sé ó ghlúin go glúin – sa chás seo, tá trí ghlúin i gceist. Beidh comórtaisi amhránaíochta agus seoladh dlúth diosca amhránaíochta ar siúl san iarnóin comh maith – mar sin beidh lá den chéad scoth againn!

Tá ‘Guthanna na n-Oileán’ ar siúl mar chuid den chlár cultúrtha chun comóradh a dhéanamh ar Uachtarántacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh i rith na bliana seo.

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized

Múinteoirí ina ndaltaí ag Scoil Chúil Aodha

Bhí malartú róil de short i gceist ag Scoil Chúil Aodha le seachtain anuas.  Nó bhí múinteoirí ó Mhúscraí agus iarthar Chorcaí ar fad ag freastal ar chúrsa speisialta a bhí á reachtáil ag Aisling Gheal, an scéim amhránaíochta do Mhúscraí, le cuidiú a thabhairt do mhúinteoirí agus iad ag iarraidh ceol agus, go h-áirithe, amhráin dúchasacha i nGaeilge a mhúineadh dá ndaltaí.

I measc na múinteoirí bhí príomh oide na scoile i gCúil Aodha, Cathal  O Riada, Seán O Múineacháin is Máire Ní Cheilleachair, an amhránaí sean nóis iomráiteach.

Thugas caint ghairid ann inné agus thaispeanas an bhealach go mbeadh an idirlíon ina acmhainn do mhúinteoirí.   Thíos atá an scannán Youtube a rinneamar le taispeaint do mhúinteoirí eile toradh saothar na múinteoirí seo.

Deirtear liom go mbeidh cúrsa dá leithéid ann arís an bhliain seo chugainn.

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Cúil Aodha, Comharchumann Forbartha Mhúscraí, Cultúr, Siamsaíocht

Gaisce Ghobnait

Seo í Gobnait Ní Chruadhlaoich, buaiteoir Chorn Mháire Nic Dhonnchadha ag an Oireachtas i mbliana, agus í ag canadh ag an gcoirm speisialta a reachtáil Aisling Gheal chun buaiteoirí Mhúscraí a thabhairt le cheile ar ardán ina gceantar dhúchais.   An oíche ar fad a bhí ann ag an Ionad Chultúrtha.   Buiochas do Ealaín na Gaeltachta a dheineann urraíocht ar a leitheid….

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Cultúr, Siamsaíocht

Amhrán omóis do Bhaile Mhuirne

Seo í Nell Ní Chroinín, sár amhránaí sean nóis ó Bhéal Atha’n Ghaorthaidh ach de shliocht Chúil Aodha, agus í ag canadh ‘Baile Mhuirne’ ag ocáid cheiliúrtha do bhuaiteoirí an Oireachtais ag an Ionad Chultúrtha le déanaí. Aisling Gheal a reachtáil an ocáid.   D’eirigh le Nell bonn a bhreith lei ón Oireachtas freisin….

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Cultúr, Siamsaíocht

An aoibhinn beatha an scoláire?

Dar le Seán agus Darren  O Foirreidh, ó Chill na Martra,  níl in aon chorr.   D’eirigh le Darren agus Seán an dara áit a bhaint sa chomórtas agallamh beirte faoi 12 ag an Oireachtas.  Anseo tá an bheirt dearthar ag léiriú an agallaimh ag an gcoirm cheol cheiliurtha a reachtáladh in Ionad Chultúrtha Bhaile Mhuirne coicís ó shin.  Aisling Gheal a reachtáil an coirmcheol agus faigheann an eagras sin agus an Ionad Chultúrtha araon tacaíocht ó Ealaín na Gaeltachta….

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Cultúr, Siamsaíocht

Dá olc é an t-ól, is measa an tart

Seo seod eile ó Mhúscraí, sceits a cuireadh ar ardán le linn oíche cheiliúrtha an OIreachtais a reachtáil Aisling Gheal san Ionad Chultúrtha i mBaile Mhuirne le déanaí.  Bhuaigh an sceits seo Corn Eibhlín Ní Chathailriabhaigh ag an Oireachtas i gCorcaigh agus is furaist a fheiscint cén fath gur eirigh leis sa chomórtas.  Bhí sé cliste agus greannmhar agus bhí an Ghaoluinn ann chomh blasta is a bhfaighfeá in áit ar bith.   Seán  O Múineacháin a ghlac pháirt an tAirseora, Siobhán Ní Mhúineacháin a rinne pháirt an Aingil agus Seosamh O Criodáin abea an fear dí.

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Baile Mhuirne, Cill na Martra, Cultúr, Siamsaíocht, Spórt