Cartlanna Clibe: Forbairt

Múscraí fagtha in áit na leathphingine ag an Aire Hogan

Tá idir fearg is díomá ar ghrúpaí pobail is gnóanna i Múscraí tar éis gur tugadh le fios an deontas ó chiste Leader atá ceadaithe don cheantar Gaeltachta tar éis gur dhein an Roinn Comhshaoil ‘athbhreithniú ar an gciste ó thús na bliana seo. Tugadh le fios do Chomhphairtíocht Forbartha Iarthar Chorcaí, atá ag déanamh riar ar Mhúscraí ó chliseadh MFG, nach raibh ach €245,697 sa phota don Ghaeltacht seo.

Tuigimíd ón gComhphairtíócht gur ar bhonn daonra a deineadh an daileadh ar an airgead a bhí luaite le MFG sarar chlis sé ar na Gaeltachtaí ar fad. Tá ar an gcomhphairtíocht riar a dhéanamh le sean thionscnaimh MFG, tograí nua agus riarachán ón allúntas suarach sin. Is léir nach leor é.

“Tá sé deacair glacadh leis an gcinneadh seo ón Roinn – is cosúil go bhfuil an Rialtas anois ag iarraidh pionós a ghearradh ar Mhúscraí agus na Gaeltachtaí eile mar gheall ar easpa daonra.” arsa Concubhar Ó Liatháin, Bainisteoir, Comharchumann Forbartha Mhúscraí.

“Nuair a chuimhníonn tú gurb é aidhm chiste LEADER athghiniúint na tuaithe agus malairt shlí beatha a éascú agus a thacú ann le go mbeadh daoine ábalta bheith beo fán dtuath, is cinneadh é seo a théann glan in aghaidh an spioraid sin. Conas is féidir bheith ag rá ar láimh amháin go bhfuil an Rialtas ag iarraidh pobal na tuaithe a chaomhnú agus a chosaint agus sa chéad anál eile critéir ‘dlús daonra’ a cheangal le daileadh an chiste chun é seo a bhaint amach?”

Anuas ar an mhasla sin, is é seo an dara uair atá pobail na Gaeltachta ligthe síos ag an Rialtas i dtaca le Leader. Nuair a cuireadh deireadh le MFG i 2011, bhí fanacht fada ann sara raibh na pobail ábalta cur isteach ar dheontais arís. Chaith siad go leor airgid ag ullmhú iarratais casta. Bhí orainn taillí a dhíol le h-innealtóirí agus go leor daoine gairmiúla eile le cabhrú linn dul i ngleic leis an bproiseas ‘e-tendering’. Tugadh le fios dúinn ná raibh aon chúis go dteipfeadh ar ár n-iarratas ach ansan d’athraíodh na rialacha arís agus mar thoradh ar an gcinneadh a lean an athbhreithniú a bhí ar bun ag an Roinn ó mhí Eanáir, tá go leor grúpaí pobail fagtha in áít na leathphingine agus iad tar éis go leor airgid a íoc amach ar an dtuiscint go mbeadh tacaíocht le fáil ag an dtionscnamh. Tionsnaimh iad seo a bheadh ar leas an phobail, ag líonadh bearnaí ná raibh an Rialtas lárnach sásta líonadh.

Beimíd ag lorg soiléiriú ó Chomhphairtíocht Iarthar Chorcaí agus ón Roinn cad é atá i gceist a dhéanamh anois le cinntiú nach saothar in aisce a bheith ag cur isteach ar mhaoiniú ó chistí ar nós LEADER do ghrúpaí pobail agus eile anseo i Múscraí.

Tuilleadh eolais: Concubhar Ó Liatháín: 085 8130777

Advertisements

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized