Cartlanna Clibe: Ionad Chultúrtha Bhaile Mhuirne

Guthanna na nOileán

Tá traidisiún amhránaíochta ghrúpaí an-láidir ins na Gaeltachtaí agus i Sardegna. Canann grúpaí in a dteangan dúchasach féin agus iad ag caomhnú stíl traidisiúnta athá an shean agus an-láidir fós ins an dá oileán seo – Eireann agus Sardegna. Beidh ‘Guthanna na n-Oileán’ ag diriú isteach ar an dtraidisiún láidir seo agus ar conas a roinnntear an traidisiúin leis an chéad glúin eile. Ar an 26ú agus 27ú Aibreán 2013, san Ionad Cultúrtha, Baile Mhúirne, beidh ceolchoirmeacha – ina measc beidh Tenores di Bitti ó Sardegna; beidh comhdháil dár dteideal ‘Caomhnú Guthanna na nOileáin’ agus beidh scannán, ‘Aisling Gheal’, le Dónal Ó Céilleachair á thaispeáint.

Tabharfaidh ‘Guthanna na n-Oileán’ deis dos na h-amhránaithe idir mhalartú á dhéanamh lena chéile agus teacht ar stáitse chun deis a thabhairt do phobal Ghaeltacht Mhúscraí na stíleanna amhránaíochta éagsúla seo a chloisint. As seo, táimíd ag súil go mbeidh forbairt agus nasc á crothú idir na Gaeltachtaí agus Sardegna. Beidh dhá ceolchoirm ar siúl san Ionad Cultúrtha le linn na féile amhranaíochta seo: ar an Aoine, beidh Tenores di Bitti, ón tSáirdín san Iodáil, Mná an Oileáin ó Chiarraí agus Cór Chúil Aodha ó Mhúscraí ar stáitse agus ar an Satharn, ‘siad aionna na ceolchoirme ná Voice Squad agus Cór Ban Chúil Aodha ó Mhúscraí.

I rith an lae ar an Satharn, beidh comhdháil dár teideal ‘Caomhnú Guthanna na nOileáin’, ina mbeidh an Doctúir Lillis Ó Laoire mar cathaoirleach agus ina mbeidh aíonna na deireadh seachtaine ag glacadh páirt. ‘Sé ábhar na comhdháile ná conas a roinntear traidisiún na h-ámhránaíochta i ngrúpaí leis an chéad glún eile. Beidh cainteoirí athá i mbun na h-oibre seo ó Ghaeltachtaí na Mumhan ag glacadh páirt sa chomhdháil, maraon le amhránaithe ón gceantar. San iar–nóin, taispeánfar an scannán ‘Aisling Gheal’ , le Dónal Ó Céilleachair, a chuireann síos ar caomhnú an traidisiun amhránaíochta ar an sean-nóis agus conas a théann sé ó ghlúin go glúin – sa chás seo, tá trí ghlúin i gceist. Beidh comórtaisi amhránaíochta agus seoladh dlúth diosca amhránaíochta ar siúl san iarnóin comh maith – mar sin beidh lá den chéad scoth againn!

Tá ‘Guthanna na n-Oileán’ ar siúl mar chuid den chlár cultúrtha chun comóradh a dhéanamh ar Uachtarántacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh i rith na bliana seo.

Advertisements

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized

Cúrsa scríobhnóireachta le Ré Ó Laighleis

“Scéim Scriobhnóireacht Cónaitheach- ‘Cluas Cleite’
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Is mór an cúis áthais ag an Ionad Cultúrtha a fhógairt go reachtáilfear dhá chúrsa sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach – ceann do dhaoine fásta agus ceann eile do dhaltaí dara leibhéal – i nGaeltacht Mhúscraí an tEarrach seo.
Is faoi stiúir an scríbhneora dátheangaigh Ré Ó Laighléis a bheidh na cúrsaí.

Cúrsa 6 seisiún i ‘Scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil’ do dhaoine fásta.
Gach Dé Luain idir 7.30 & 9.30
ag tosú @ 28ú Feabhra go dtí 4ú Aibreán
san Ionad Lae , Baile Mhúirne.

Is í is aidhm leis an gcúrsa sa dá chás go mbeidh tuiscint soiléir ag na rannpháirtithe ar nádúr agus eilimintí an dá genre (gearrscéal agus úrscéal) agus ar an gcur chuige is gá len iad a shaothrú go héifeachtach. Is dianchúrsa a bheidh i gceist, ina mbeidh spriocanna seachtainiúla le baint amach ag na rannpháirtithe síos tríd.
In imeacht na gcúrsaí, tabharfar aghaidh agus léargas cuimsitheach ar bhun-eilimintí agus scileanna riachtanacha na scríbhneoireachta cruthaithí, m.sh., struchtúr, plota, carachtracht, inseoireacht, comhrá agus stíl, agus é mar sprioc go mbeidh sé ar a gcumas ag na rannpháirtithe scéal ar ardchaighdeán a chruthú.

Cuirfear tús leis an gcúrsa do dhaoine fásta ar an Luan 28ú Feabhra san Ionad Lae Nua i mBaile Mhúirne costas €50

Má thá suim ag éinne páirt a glacadh sna ceardlanna seo, ní mór teangmháil a dhéanamh láithreach le Bríd & Síle @ 026.45733

Tá an scéim seo, ‘Cluas Cleite’ faoi stiúir Ionad Cultúrtha agus maoinithe ag Ealaín na Gaeltachta agus ag Coiste Gairmodeachais Chontae Chorcaí.”

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Baile Mhic Íre, Baile Mhuirne, Cultúr, Nuacht

Art Ó Laoghaire ar an scáileán mhór

bob_quinn

Seolfar Cumann Scannáin Dhoire’n Chuillling i Múscraí go luath nuair a bheidh an chéad taispeantas ag an gcumann ag an Ionad Chultúrtha i mBaile Mhuirne.  Is é an scannán iomráiteach is ceannródaíoch, Caoineadh Airt Uí Laoghaire, atá roghnaithe chun tús a chur le séasúr gairid scannáníochta roimh theacht an tSamhraidh. 

Agus beidh stiúrthóir an scannáin, Bob Quinn, i láthair ar an oíche chun an scánnán a chur i láthair.   Mar is eol do dhaoine, deineadh Caoineadh a scannánú timpeall Mhúscraí sna luath 70í.  Meabhróidh siad freisin go mbaineann an scánnán le laoch mhór ó Mhúscraí, Art  O Laoghaire. 

Tá aithne mhaith ar O Laoghaire mar gheall ar an dán chlúiteach a chum a bhaintreach, Eibhlín Dubh Ní Chonaill, dán grá chomh cumhachtach inniu is a bhí sé an lá a cumadh é ag deireadh an 18ú aois. 

Le déanai chum Peadar  O Riada coiriú ceoil don dán agus tá sé á cheol ó shin ag Cór Ban Chúil Aodha…..

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Baile Mhuirne, Comharchumann Forbartha Mhúscraí, Cultúr, Nuacht, Siamsaíocht

Amhrán omóis do Bhaile Mhuirne

Seo í Nell Ní Chroinín, sár amhránaí sean nóis ó Bhéal Atha’n Ghaorthaidh ach de shliocht Chúil Aodha, agus í ag canadh ‘Baile Mhuirne’ ag ocáid cheiliúrtha do bhuaiteoirí an Oireachtais ag an Ionad Chultúrtha le déanaí. Aisling Gheal a reachtáil an ocáid.   D’eirigh le Nell bonn a bhreith lei ón Oireachtas freisin….

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Cultúr, Siamsaíocht

An aoibhinn beatha an scoláire?

Dar le Seán agus Darren  O Foirreidh, ó Chill na Martra,  níl in aon chorr.   D’eirigh le Darren agus Seán an dara áit a bhaint sa chomórtas agallamh beirte faoi 12 ag an Oireachtas.  Anseo tá an bheirt dearthar ag léiriú an agallaimh ag an gcoirm cheol cheiliurtha a reachtáladh in Ionad Chultúrtha Bhaile Mhuirne coicís ó shin.  Aisling Gheal a reachtáil an coirmcheol agus faigheann an eagras sin agus an Ionad Chultúrtha araon tacaíocht ó Ealaín na Gaeltachta….

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Cultúr, Siamsaíocht

Mol an óige agus canfaidh sí…

Aoife NÍ Mheachair ó Dhoire’n Chuiling, Cúil Aodha,  ag canadh Trucaill Pheige Bhreatha, ag Coirmcheol Cheiliúrtha do bhuaiteoirí Oireachtais Mhúscraí in Ionad Chultúrtha Bhaile Mhuirne aréir, 7 Samhain.   Aisling Gheal a reachtáil an choirmcheol.

Freagra

Rangaithe faoi Cultúr

Mol an óige….

Tá clú agus cáil ar Mhúscraí de bharr gurb é ‘cliabhán na n-agallamh beirte’.   Léiríonn an t-agallamh beirte seo atá á chur i láthair ag Colm agus Diarmuid  O Meachair ó Chúil Aodha go bhfuil an traidisiún sin go laidir i measc na n-óg freisin agus nach baol do.   Bhuaigh Diarmuid agus Colm an dara áit i gcraobh an Oireachtais d’agallaimh beirte faoi 12 ar na mallaibh.   Feictear anseo iad ag glacadh páirte i gcoirm cheol speisialta a reachtáil Aisling Gheal do bhuaiteoirí an Oireachtais i Múscraí ag Ionad Chultúrtha Bhaile Mhuirne ar 7 Samhain 2008. 

Beidh a thuilleadh ón gcoirmcheol seo le feiscint anseo sna laethannta romhainn….bain taitneamh as…

Freagra

Rangaithe faoi Cultúr, Cumann Lúthchleas Gael, Siamsaíocht