Cartlanna Clibe: Múscraí

Múscraí ag feabhsú i gComórtas na mBailte Shlachtmhara

An meitheal i gCúil Aodha a chuaigh i mbun Glanadh Suas mór le linn an tSamhraidh. Bhí rath ar a gcuid oibre!

 

 

 

 

 

 

 

 

D’éirigh go seoigh le na bailte ó Mhúscraí a chur isteach ar Chomórtas na mBailte Shlachtmhara i mbliana.  Níor buadh aon duais, go fóill, ach tá dul chun cinn déanta ag Cúil Aodha agus Béal Atha’n Ghaorthaidh agus tá Baile Mhic Íre/Baile Mhúirne ar ais sa chomórtas arís.  Seo thíos roinnt sliochtaí ó thuairiscí na moltóirí:

A great performance again from the Múscraí villages who entered the Tidy Towns.  No prizes were won but significant progress was made by Cúil Aodha and Béal Atha’n Ghaorthaidh and Baile Mhúirne/Baile Mhic Íre made a successful return to the competition.  Here are some extracts from the adudicators’ reports.

Béal Atha’n Ghaorthaidh 286 – suas ó 284 anuraidh

Cur Chuige/Overall Approach:  

Fearann an moltóir seo an-fháilte roimh Bhéal Átha an Ghaorthaidh chuig comórtas na bliana seo. Bhí cuma
breá gnóthach ar an áit le linn mo chuairte ann. Fáilte romhaibh ar ais! Tá sé sóiléir go raibh bhur gcoiste
gníomhach le tamall anois agus tá a rian sin le feiscint ag aon duine a thugann cuairt timpeall na háite.
Molaim sibh go léir as bhur ndíograis agus as bhur gcur chuige.
Thug sibh neart faisnéise dúinn leis an iarratas chuimsitheach a sheol sibh chughainn. Chuir an moltóiir fáilte
ar leith foimh an léarscáil bréa daite – ar nós radharc éin ag féachaint anuas ar na páirceanna glasa cois na
h-abhann.

Cúil Aodha 250 – suas ó 244 anuraidh

Cur Chuige /Overall approach

Fearann an moltóir seo an-fháilte roimh Cúil Aodha chuig comórtas na bliana seo. Tá sé rí-shoiléir go raibh
bhur gcoiste gníomhach ar feadh na bliana ag réiteach scéimeanna agus gnéithe éagsúla, agus ansin á gcur i
bhfeidhm. Tá rian maith le feiscint ar an saothar in alán áiteanna. Molaim sibh. Bhí an léarscáil a sheol sibh
chughainn an-úsáideach agus muid ag gabháil ó shuíomh amháin go suíomh eile.

Rud amháin atá foghlaimithe ag coistí timpeall na tíre ná gur mór an chabhair plean trI bliana a ullmhú mar
bhonn don gcur chuige. Sa chás agaibhse chabródh sé le gnéithe mar an eastát tithe atá tréigthe. Cheana
féin tá rian bhur gcuid oibre le feiscint agus feabhas curtha agaibh ar an dtimpeallacht.
Molaim sibh as bhur ndúthracht.

Baile Mhúirne/Baile Mhic Íre – 229 marc :

I dtosach báire ba mhaith liom fáilte a chur roimh Baile Mhuirne/Baile Mhic Ire chuig comórtas na bliana 2012.
Is iontach an rud é a fheiscint cé chomh gníomhach atá an pobal áitiúil sa ghnó seo agus iad ag déanamh a
ndícheall le snas agus cuma bhreá a chur ar an dtimpeallacht atá thart orthu. Tá sé soiléir anois go bhfuil rath
ar bhur gcuid saothair mar tá dea-thoradh le feiscint ins na tionscnaimh éagsúla. Rud eile, tá creidiúint ag dul
do’n phobal go bhfuil an oiread sin daoine sásta feidhmiú ar an gcoiste atá agaibh.
Bhaineamar úsáid as an léarscáil a sheol sibh chughainn

Tá na tuairiscí iomlána le fáíl ar shuíomh na mBailte Shlachtmhara

 

Advertisements

Freagra

Rangaithe faoi Baile Mhic Íre, Baile Mhuirne, Báilte Shlachtmhara, Béal Átha'n Ghaorthaidh, Cúil Aodha, Imeachtaí Eile, Mórtas Mhúscraí, Nuacht

Cuairteoirí ón tSín agus ón Indinéis i Múscraí (Via UCC)

Tháínig grúpa ó UCC go Múscraí Dé Satharn ar feadh cuairt lae ar an nGaeltacht is giorra d’Ollscoil Chorcaí. Bhíodar ann ón Ghearmáin, ó Stáit Aontaithe Mheirceá, ón tSín agus ón Indinéis agus bhain siad ana thaithneamh as an réimse imeachtaí a eagraíodh ar a son. Comharchumann Forbartha Mhúscraí a d’eagraigh an lá i gcomhar le hIonad na Gaeilge Labhartha i UCC.
Thosnaigh an lá le cuairt ar Ostán Ghobnatan le h-aghaidh cupán tae agus scón agus bhogamar ón áit sin suas go Reilig Ghobnatan, áit a raibh Eibhlín Ní Lionaird i mbun cúramaí mar threoraí timpeall ‘Valhalla na nGael’.
Ina dhiaidh san tháinig siad go dtí Cúil Aodha áit a raibh bainisteoir an Chomharchumainn, Concubhar Ó Liatháin, ann chun cur i láthair a dhéanamh faoi Mhúscraí, an stair, an litriocht, an ceol agus taispeanadh cúpla físthaifead Youtube ag léiriú ceol is saíocht na h-áite do na cuairteoirí.
Tugadh cuairt ansan ar dhealbh Sheáin Uí Riada atá i gclós an tséipéil i gCúil Aodha. Is anseo a tógadh an griangraf.
As sin go dtí an Muileann, áit a raibh lón blasta ag feitheamh. Bhi seisiún amhránaíochta ansan i gcomhluadar Liam Ó Cróinín, buaiteoir Chorn Chuimhneacháin Amhránaithe Mhúscraí, agus bhain gach éinne taithneamh as sin.
An chéad mír eile ar an gclár, ceilí i gcomhluadar le Fear a’tí, Dónal Mac Suibhne, agus a athair, Diarmuid i mbun an bosca ceoil. Chriochnaigh sé sin na h-imeachtaí go sasúil agus chuaigh an slua abhaile go Corcaigh ansan agus an chuma ar an scéal gur bhain siad an taithneamh as an lá i Múscraí.

Dá mba mhaith leatsa cuairt ar Mhúscraí a eagrú ar son grúpa, bí i dteagmháíl liom ag 085 8130777.

Cuairteoirí ó Ionad na Gaeilge Labhartha, UCC, i gCúil Aodha

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized

An dara eagrán de iMúscraí anseo agaibh….

An dara eagrán de iMúscraí

Seo chugaibh an dara eagrán de iMúscraí – tá gach eolas ann faoin nGaeltacht is deise in Éirinn!

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Baile Mhic Íre, Baile Mhuirne, Béal Átha'n Ghaorthaidh, Cúil Aodha, Cill na Martra, Comharchumann Forbartha Mhúscraí, Cultúr

iMúscrai i gcló agus ar líne

Is féidir teacht ar an gcéad eagrán de nuachtlitir an Chomharchumainn ar fuaid Mhúscraí inniu (Dé hAoine, 30 Meán Fómhair). Tá sé ar fáil chomh maith ar líne mar fhoilseachán inléite agus is féidir teacht ar anseo nó cliceáil ar an bpictiúr.

Freagra

Rangaithe faoi Uncategorized

Lucht féachana ollmhór ag ‘Nationwide’ Mhúscraí

Radharc alainn Mhúscraioch - lui na gréine siar ó Chúil Aodha

Bhí trian de phobal féachana na tíre ag fáire ar an eagrán speisialta de Nationwide ó Mhúscraí a craoladh ar an Luan seo chaite.  Sin lucht féachana de 387,000 san iomlán.    

Má chaill tú an chlár, tá deis agat faire air aris anseo. 

Thuas tá radharc alainn a ghoideas ón chlár chun léiriú a dhéanamh ar fheabhas an chláir.  Ar ndóigh b’é Séamus Ó Súilleabháin ó Chúil Aodha a bhí ar chúl an cheamra le h-aghaidh an taifeadadh ar fad agus rinne sé sar jab, mar is ghnach.

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Cultúr, Siamsaíocht

Gaisce Ghobnait

Seo í Gobnait Ní Chruadhlaoich, buaiteoir Chorn Mháire Nic Dhonnchadha ag an Oireachtas i mbliana, agus í ag canadh ag an gcoirm speisialta a reachtáil Aisling Gheal chun buaiteoirí Mhúscraí a thabhairt le cheile ar ardán ina gceantar dhúchais.   An oíche ar fad a bhí ann ag an Ionad Chultúrtha.   Buiochas do Ealaín na Gaeltachta a dheineann urraíocht ar a leitheid….

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Cultúr, Siamsaíocht

Dá olc é an t-ól, is measa an tart

Seo seod eile ó Mhúscraí, sceits a cuireadh ar ardán le linn oíche cheiliúrtha an OIreachtais a reachtáil Aisling Gheal san Ionad Chultúrtha i mBaile Mhuirne le déanaí.  Bhuaigh an sceits seo Corn Eibhlín Ní Chathailriabhaigh ag an Oireachtas i gCorcaigh agus is furaist a fheiscint cén fath gur eirigh leis sa chomórtas.  Bhí sé cliste agus greannmhar agus bhí an Ghaoluinn ann chomh blasta is a bhfaighfeá in áit ar bith.   Seán  O Múineacháin a ghlac pháirt an tAirseora, Siobhán Ní Mhúineacháin a rinne pháirt an Aingil agus Seosamh O Criodáin abea an fear dí.

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Baile Mhuirne, Cill na Martra, Cultúr, Siamsaíocht, Spórt