Cartlanna Clibe: RTÉ Raidió na Gaeltachta

Cruinniú Eolais: Atheagar Nuacht Ráidió na Gaeltachta/Nuacht TG4

Bhí cruinniú eolais aréir faoin atheagar atá molta do Nuacht Ráidió na Gaeltachta/Nuacht TG4 agus tá an t-eolas a roinneadh ag an cruinniú anseo thíos.  Anuas ar sin is fiú a lua go bhfuil proiseas comhairliúcháin bunaithe ag RTÉ ón lá inné faoi pholasaí Ghaeilge an chraoltóra.  Tá a thuilleadh eolais faoi sin le fáil anseo.  Is é an dáta deireannach le h-aghaidh moltaí/aighneachtaí/gearáin ná 7 Nollag.

Guth na Gaeltachta á chur ina thost

  • Nuacht Áitiúil RnaG amháin á sholáthar ag Nuacht Rnag
  • Buiséad RnaG síos 23% ó 2008-11.  Síos ó €15m go  €11m    Laghdú 6% ar Raidió 1 sa tréimhse céanna
  • Ceithre iriseoir ag dul go Nuacht TG4 ó RnaG
  • Nuacht TG4 ag soláthar nuacht náisiúnta agus idirnáisiúnta do RnaG

Dearcadh Iriseoirí Nuacht RnaG/TG4

  • Sa chéad áit níl cead acu labhairt ar an ábhar – bagairtí déanta dá bpostanna
  • Imní – ní h-é seo ach céim eile I bproiseas
  • Rogha:  Cuirfidh siad seirbhís nuachta náisiúnta/idirnáisiúnta ar fáil do chainéalacha

Iriseoirí Nuacht TG4

  • Faoi láthair cuireann siad míreanna Béarla ar fáil mar chuirtéis – dualgas as seo amach
  • Beidh siad faoi bhrú tosaíocht a thabhairt do chláracha Bhéarla RTÉ thar Nuacht TG4
  • ‘A bilingual and tri medial service’ – Michael Lally, Ceannasaí Nuacht TG4.   Comhdháil faoi RTÉ@50 Samhradh 2012

Cad is féidir linne déanamh?

  • Tabhachtach cruinniú a bheith sna Gaeltachtaí chun suim agus imní a léiriú agus an plé a oscailt ar RnaG/TG4
  • Litir a sheoladh ag iarraidh eolas cruinn ó RTÉ
  • Aighneacht a chur chun tosaigh sa phroiseas chomhairliúcháín
  • Polasaí Gaeilge RTÉ á chur le cheile.

Ná ligtear do na h-udaráis sceannairt a dhéanamh ar sheirbhísí riachtanacha na Gaeltachta gan suim a léiriú agus gan do thuairim a chur in iúl.

 

Advertisements

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Cultúr, Imeachtaí Eile, Nuacht, Stair

Bonn Óir in omós do Sheán Ó Riada le buachaint

Tá Bonn Óir Sheáin Uí Riada le buachaint – agus sparán €5000 -ag an bhfidléir is fearr a chuireann isteach ar chomórtas domhanda atá tionscnaithe ag Peadar Ó Riada, an cumadóir ceoil is craoltóir an chláir ‘Cuireadh Chun Ceoil’ ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Comórtas é seo atá tionscnaithe ag an Riadach leis an fhidléir is fearr a sheinneann ceol traidisiúnta na hÉireann a aimsiú agus is féidir a thuilleadh eolais a fháil ar an suíomh seo.

Bionn cead ag iontrálaithe cur isteach ar an gcomórtas ach cúig mhír dóibh féin ag seint gan tionlacan a lodáil ar an suíomh.   Go trath rialta bionn mireanna a bhionn ar an suíomh á sheinnt ag Peadar ar a chlár raidió, Cuireadh Chun Ceoil, a chraoltar gach trathnóna Dé hAoine ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Freagra

Rangaithe faoi An Ghaoluinn, Cúil Aodha, Cultúr